Padezi pitanja

izrada poklon kutija
ž
naš hajduk otkup dionica
javni bilježnik špansko
pjesma za majčin dan
omis weather
dječji bicikli akcija
mlinar akcija ovaj tjedan
rh državni zavod za statistiku
radio mrežnica slike

Padeži u nemačkom jeziku - kako ih najlakše odrediti | Kraft

padezi pitanja Padezi. Podeli ovu stranicu. Lokativ je zavisan padež koji označava mesto na kome se nešto nalazi i objekat o kome se govori. Dobija se na pitanja:

Padeži u bosanskom jeziku Flashcards | Quizlet

padezi pitanja Padeži u srpskom. U srpskom jeziku postoji sedam padeža. Promena reči po padežima je deklinacija. Nominativ,genitiv,dativ,akuzativ,vokativ,instrumental,lokativ.

Padeži u srpskom jeziku - pitanja + primeri - Moje dete

padezi pitanja Glagoli sa predlozima i postavljanje pitanja – kad imaš S KIM, al nemaš više S ČIM :) January 20, 2019. 0. Padeži u nemačkom jeziku – kako ih najlakše odrediti. U srpskom imamo 7 padeža, u nemačkom i niškom ih ima samo 4.

Images of PADEZI Pitanja

Svaki padež ima svoje ime, svoja pitanja za živo i neživo i svoju službu u rečenici. Ime padeža Pitanje Služba Nominativ Ko, šta Vršilac radnje Genitiv Koga, čega Pripadnost i dio Dativ Kome, čemu Smjer i namjena Akuzativ Koga, šta Predmet radnje Vokativ Hej (za dozivanje)

Padeži u nemačkom jeziku - kako ih najlakše odrediti | Kraft

👉 Pitanja za višu ocjenu >> Padeži. Oblici riječi koji ovise o njihovoj službi i odnosu prema drugim riječima predstavljaju padeže. Po padežima se mijenjaju zamjenice, imenice, brojevi, pridjevi u jednini i množini. Sve riječi koje se mijenjaju prema padežima zovu se imenske riječi ili imena.

Padeži - www.Moje-Instrukcije.com

padezi pitanja Srednji rod stoji uz zamjenicu ovo u jednini i ova u množini.. Poznavanje ovih zamjenica olakšat će nam određivanje roda i broja zbirnim imenicama, imenicama koje imaju samo množinu (pluralia tantum) i imenicama koje imaju samo jedninu (singularia tantum), kao i …

Padezi - Ko Kako Zasto

Ta su pitanja zapravo padeži zamjenica tko i što. Često je običaj navoditi nominativ na prvom mjestu, a nakon njega genitiv. No, u novije vrijeme u školskim udžbenicima se kao "drugi" padež navodi akuzativ, a ostali padeži uobičajenim dosadašnjim redoslijedom, jedino s razlikom da se vokativ navodi zadnji.

Kviz: Određivanje roda, broja i padeža - Sjedi 5

Akuzativ se dobija na pitanja KOGA/ŠTA? (vidiš), a u rečenici može biti upotrebljen bez predloga ili sa predlozima: na, o, u, po, uz, za, kroz, niz, nad, pod, pred. U rečenici, akuzativ može vršiti službu pravog ili nepravog objekta, logičkog subjekta, priloških odrerbi za vreme, mesto ili način. Vokativ

Hrvatski padeži, Hrvatska gramatika padeži, padeži i

Padezi. Padeži u srpskom jeziku. Genitiv je drugi padež i dobija se na pitanja od koga? čega? se nešto, npr. uzima. Genitiv je padež sa najviše značenja, a najbitnija su: pripadnost, poreklo i deo nečega: Od tate sam dobio bicikl; Dolazim iz Beograda; Kupi voća i kolača. Genitiv može da stoji i sa predlozima i bez njih, a ono

Nemački padeži - objašnjenje.

Glagoli sa predlozima i postavljanje pitanja – kad imaš S KIM, al nemaš više S ČIM :) January 20, 2019. 0. Padeži u nemačkom jeziku – kako ih najlakše odrediti. U srpskom imamo 7 padeža, u nemačkom i niškom ih ima samo 4.

Videos of Padezi Pitanja

U srpskom jeziku postoji ukupno sedam padeža. Svaki od njih se dobija postavljanjem određenog pitanja. Takođe, padeži, kao i imenske reči za koje su vezani, razlikuju dva broja, to jest i jedninu i množinu. Sama promena imenskih reči po padežima se naziva deklinacija. Osnovna podela padeža je na: zavisne i nezavisne.

Padeži u srpskom jeziku - Srednje škole

padezi pitanja Dobija se na pitanja: Ko? Šta? Nominativ se upotrebljava bez predloga. U rečenici u nominativu su: subjekat, atribut, apozicija, imenični deo predikata i priloška odredba za način sa veznicima kao i nego. Primer: Maja trenira odbojku. GENITIV. Genitiv je zavisan padež koji označava pripadnost, deo nečega i …

Padeži u bosanskom jeziku Flashcards | Quizlet

Padeži su različiti oblici jedne reči kojima se označava njihov odnos prema drugim rečima u rečenici. Po padežima se mogu menjati samo imenske reči, tj. imenice, zamenice, pridevi i neki brojevi (od jedan do četiri).Promena imenskih reči po padežima naziva se deklinacija.. U srpskom jeziku postoji sedam padeža, u jednini i množini:

Nemački padeži - objašnjenje.

padezi pitanja Srednji rod stoji uz zamjenicu ovo u jednini i ova u množini.. Poznavanje ovih zamjenica olakšat će nam određivanje roda i broja zbirnim imenicama, imenicama koje imaju samo množinu (pluralia tantum) i imenicama koje imaju samo jedninu (singularia tantum), kao i …

http://lank.fr/