Korisnička uputa e račun fina

slovenija norveška
doris pinčić godine
ciak starter nagradna igra
besame mucho cesaria evora lyrics
umjetničke slike akcija
vijesti večernji hr
dječje role akcija
epošta registracija
katalog lidl akcija
varaždinska biskupija mladi

KORISNIČKA UPUTA - Fina

korisnička uputa e račun fina

Korisnički računi postojećih korisnika sustava e-prijava prenose se u novi sustav te se ne trebaju ponovo registrirati. Novi korisnici popunjavanjem pristupnog lista mogu otvoriti korisnički račun, te ga ovjerenog, zajedno s potrebnom dokumentacijom, predati na šalter najbliže područne službe/ureda Zavoda.

e-Račun za poslovne subjekte - Fina

Fina e-kartica (i smart card čitač) ili USB token Ukoliko je za rad s e-karticom ili USB tokenom potrebna instalacija ActivClienta, preporučeno je koristiti ActivClient x86 verzije 7.0.2.429 – FIXS1508000 za 32-bitne operacijske sustave ili ActivClient x64 verzije 7.0.2.429 – FIXS1508001 za 64-bitne

KORISNIČKA UPUTA - Fina

korisnička uputa e račun fina

KORISNIČKA UPUTA za servis e-Dražbaoznaka: 63620070 revizija: 23-07/2019 strana: 3/91 1. UVOD 1.1. Cilj i svrha Provedba prodaje nekretnina i pokretnina u pravilu je dugotrajan, a zbog pomanjkanja

Lana | HZMO e-prijave

Čitač smart kartice za Fina e-karticu ili CoBranding karticu/token Programska podrška za korištenje digitalnih certifikata (poglavlje 3.2) Korisnička uputa za aplikaciju e-Ovlaštenja Ver. 1.2.

e-Račun u javnoj nabavi - Fina

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju Web e-Potpis oznaka: 63620086 revizija: 3-12/2016 strana: 2/89 Pregled verzija dokumenta: Oznaka verzije Datum Opis promjene 1.0 29.06.2016. Korisnička uputa za aplikaciju Web e-Potpis - novi 1.1 04.07.2016. Dodano poglavlje o instalaciji PKI modula 1.2 09.12.2016.

KORISNIČKA UPUTA - Fina

korisnička uputa e račun fina

Preuzimanje digitalnih certifikata izdanih na Fina e-kartici ili USB tokenu. Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će na e-mail adresu navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o PIN-u i mogućnosti preuzimanja certifikata.

Programska podrška i preuzimanje certifikata - Fina

Korisnička uputa za aplikaciju NIAS Opis: Dokument sadrţi upute korisnicima aplikacije NIAS u sustavu e-GraĎani Kljuĉne rijeĉi: Projekt e-GraĎani, NIAS, aplikacija, korisnici, upute, Jezik: Hrvatski Stvaratelji: Financijska agencija Ministarstvo uprave, Uprava za e-Hrvatsku Izdavaĉ: Ministarstvo uprave, Uprava za e

KORISNIČKA UPUTA za Online servis za predaju - Fina

Tehnički kolačići Uvijek aktivni. Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili …

NIAS

korisnička uputa e račun fina

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju Web e-Potpis oznaka: 63620086 revizija: 3-12/2016 strana: 2/89 Pregled verzija dokumenta: Oznaka verzije Datum Opis promjene 1.0 29.06.2016. Korisnička uputa za aplikaciju Web e-Potpis - novi 1.1 04.07.2016. Dodano poglavlje o instalaciji PKI modula 1.2 09.12.2016.

Izdavanje e-računa Pojedinačno putem web aplikacije - Fina

Fina e-Račun omogućuje i razmjenu računa s onim korisnicima koji ne koriste niti jedan servis za razmjenu e-računa ili koriste servis za razmjenu e-računa nekog drugog informacijskog posrednika. Fina e-Račun povezan je s nekoliko servisa za razmjenu e-računa u Republici Hrvatskoj s ciljem omogućavanja razmjene između korisnika različitih informacijskih posrednika.

KORISNIČKA UPUTA - Fina

Kako se naručitelji ne bi morali povezivati sa svakim pojedinim informacijskim posrednikom koji postoji na tržištu, sada se povezuju s jednom centralnom točkom - sustavom e-Račun u javnoj nabavi (servisom e-Račun za državu). Prednosti uvođenja e-Računa u javnu nabavu su: ušteda u obradi ulaznih računa zbog automatiziranog unosa računa

Sustav e-Građani - ePASS

Očevidnik - korisnička uputa . Financijska agencija - Ovrha na nekretninama i pokretninama Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u Fini. Pretraživanje nekretnina. Poslovni broj spisa. Vrsta izdavatelja. Naziv izdavatelja. Vrsta predmeta.

KORISNIČKA UPUTA - e-ovlastenja.gov.hr

Fina e-Arhiv servis je koji omogućava arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih poslovnih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta), dokumenata i korisničkih podataka elektroničkih servisa (e-servisa) koji su povezani sa sustavom Fina e-Arhiv ili bilo kojih drugih vrsta dokumenata/podataka koje će korisnik generirati i potom arhivirati.

Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u

korisnička uputa e račun fina

FINA e-Račun za državu FINA e-Račun Računi koje Fina šalje u ime korisnika temeljem punomoći Korisnička uputa se odnosi na sljedeće funkcionalnosti: Zahtjev za predaju dokumentacije 5. OPIS EKRANA 5.1. Zahtjev za predaju dokumentacije

Korisnička podrška - Fina

korisnička uputa e račun fina

Čitač smart kartice za Fina e-karticu ili CoBranding karticu/token Programska podrška za korištenje digitalnih certifikata (poglavlje 3.2) Korisnička uputa za aplikaciju e-Ovlaštenja Ver. 1.2.

http://lank.fr/